Inschrijfformulier

Heeft u (of uw kind) een of twee proeflessen gehad en bevalt het? Hartstikke mooi!

Als u uzelf of uw kind(eren) wilt inschrijven bij ZVW74 kunt u onderstaand inschrijfformulier downloaden, invullen en inleveren bij een trainer of de witte ZVW74 brievenbus in het zwembad (links van de kleedkamers). Als u of uw kind gaat doorstromen van een groep of uur naar een andere groep of uur, moet u het zogenaamde doorstroomformulier invullen. Doe dit alleen in overleg met de trainer(s)!

 

Let op: mocht u een emailadres hebben eindigend op @hotmail.com, @outlook.com of @live.com (of een ander domein van Microsoft), dan kan het zijn dat een email van ons niet aankomt. Ga naar bit.ly/VeiligeAfzenders en voeg zvw74.nl toe aan uw lijst met veilige afzenders. Zo voorkomen we miscommunicatie.

 

Opzeggen

Als u uw lidmaatschap bij ZVW74 wilt opzeggen, stuur dan een brief met handtekening naar de Ledenadministratie van ZVW74 (adres op deze pagina) met daarin de naam van het betreffende lid (of leden) en de gewenste datum van opzeggen.
Let op: Voor opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 2 maanden, rekenend vanaf dag 1 van de maand volgend op de datum van opzegging.